Разрешавање

Kobson

IP: 34.226.244.70, N/A

O DOI бројевима

Како пронаћи DOI број чланка

Обзиром на чест захтев од стране уредништава часописа да референце наведене у попису коришћене литературе буду опремљене DOI бројем, КоБСОН је прилагодио CrossRef апликацију која омогућава проналажење DOI бројева. Једноставним копирањем референце (или дела референце) у "текст бокс", посредством CrossRef система добија се референца опремљена DOI бројем.

Разрешавање DOI броја

Сваки DOI број састоји се из два дела раздвојена знаком /. Први део јединствено означава институцију у којој је DOI број додељен. За све часописе којима се DOI број додељује у Народној библиотеци Србије он гласи: 10.2298. Други део јединствено одређује чланак, а његову структуру дефинише институција која га и додељује. Веома је важно да додељени DOI број упућује само (један и само један) чланак у дигиталној форми.


DOI Resolver

Укуцајте (или копирајте) DOI број (нпр.:10.2298/JSC0712383B)
Како да "од куће" приђете пуном тексту чланка преко DOI броја

Поседујете само DOI број, а потребан вам је чланак у пуном тексту?
Желите да знате да ли је тај чланак доступан преко КоБСОН-а?

Приступом линку https://ezproxy.nb.rs:444/login?url=https://dx.doi.org отвара се прозор у који се уноси кориснчко име и шифра (за удаљени приступ КоБСОН-у).

doil

 

Исправно унети подаци воде до портала који служи за разрешавање DOI бројева. Уколико је унешени DOI број доступан преко неког од сервиса на које је КоБСОН претплаћен систем ће препознати и омогућити приступ пуном тексту.

doil

Шта је DOI број

DOI је јединствена алфанумеричка ниска додељена појединачном дигиталном објекту (чланку, поглављу у књизи и сл.). Преко те ознаке успоставља се веза до Интернет странице на којој се документ налази. Повезивање података о чланцима, DOI бројева и веб адреса обавља се преко сервиса CrossRef. Тај сервис одржава базу DOI бројева, мета-податке и линкове до пуних текстова.

DOI у Србији

Уобичајено је да се издавачи научних часописа обраћају CrossRef-у за приступање систему и припрему мета података према задатим стандардима. То је оправдано када један издавач издаје више десетина часописа. Како у Србији већину часописа издају асоцијације или институције, то се чини умесним да се додела DOI бројева и припрема мета података обједини и тиме учини једноставнијом и ефикаснијом. У протеклом периоду у Народној библиотеци Србије је испитан и примењен целокупан DOI систем (doiSerbia), и успостављена је сарадња са CrossRef-ом.

Министарство науке Републике Србије је финансирало доделу DOI бројева чланцима из наших часописа, и то за период од 2002. до данас. Са издавачима тих часописа потписан је уговор о додели DOI бројева, и утврђена су међусобна права и обавезе. Сваке године се утврђују нови наслови који улазе у овај систем. Одлуку о новим насловима доноси Министартсво науке.

Списак часописа укључених у doiSerbia.