Kobson

IP: 54.211.101.93, N/A

Категоризација часописа

Категоризација домаћих часописа

Одлуку о категоризацији часописа који излазе у Србији, доноси министар, на предлог матичних научних одбора у оквиру министарства надлежног за научноистраживачку делатност. За сва питања у вези са бодовањем научних радова обратите се аналитичарима за појединачне научне дисциплине: за основна истраживања и технолошки развој.

Од 2016. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја ангажовало је Математички институт САНУ за израду библиометријског извештаја о научним часописима из Републике Србије. Извештај се може погледати на следећој страници (неопходно је приступати са Академске мреже).
Корисници се, за сва питања или недоумице у вези са категоризацијом, могу обратити тиму Математичког института путем имејл адресе: bibliometrija-info@mi.sanu.ac.rs.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја усвојило је Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа, који је ступио на снагу 8. јануара 2021. године. У циљу побољшања квалитета домаћег научног периодичног издаваштва, у оквиру Правилника се налази и Прилог 1 који детаљно описује услове за уређивање научних часописа.
Корисници се, за сва питања или недоумице у вези са применом новог Правилника, могу обратити представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја путем имејл адресе: jelena.mandic@mpn.gov.rs.

Категоризација часописа (преузета са веб странице Министарства)

научна област 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Реферисани у Web of Science       lista lista        lista lista lista lista
Физика lista lista lista lista lista lista  lista  lista  lista lista lista lista
Хемија lista lista lista lista lista lista  lista  lista  lista lista lista lista
Математика и механика lista lista lista                  
Математика, рачунарске науке и механика       lista lista lista  lista  lista  lista lista lista lista
Медицина lista lista lista lista lista lista  lista lista  lista  lista lista lista
Биологија lista lista lista lista lista lista lista lista  lista  lista lista lista
Геонаука и астрономија lista lista lista lista lista lista  lista  lista  lista lista lista lista
Електроника и телекомуникације lista lista lista                  
Електроника, телекомуникације и информационе технологије       lista lista lista  lista  lista  lista lista lista lista
Индустријски софтвер и информатика lista lista lista                  
Машинство lista lista lista lista lista lista  lista  lista  lista lista lista lista
Саобрaћај, урбанизам и грађевинарство lista lista lista lista lista lista  lista  lista  lista  lista lista lista
Енергетске технологије и рударство lista lista                    
Енергетска ефикасност lista lista                    
Енергетика, рударство и енергетска ефикасност     lista lista lista lista lista lista  lista lista lista lista
Материјали и хемијске технологије lista lista lista lista lista lista lista lista  lista  lista lista lista
Биотехнологија и агроиндустрија (пољопривреда) lista lista lista lista lista lista lista  lista  lista lista lista lista
Заштита и коришћење вода у Србији lista lista lista                  
Уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха       lista lista lista lista  lista  lista lista lista lista
Друштвенo-хуманистичке науке       lista lista              
Друштвене науке lista lista lista     lista  lista  lista  lista lista lista lista
Историја, археологија, етнологија и историја уметности lista lista lista     lista  lista  lista  lista lista lista lista
Књижевност и језик lista lista lista     lista   lista  lista  lista lista lista lista
Српски језик и књижевност (инострани издавачи)           lista lista lista  lista lista lista lista